شنبه, 06 خرداد 1396

تبلیغات

كنكوریها


تاریخ، محل و نحوه توزیع كارت سی و یكمین آزمون زبان انگل فرستادن به ایمیل

بدینوسیله به اطلاع كلیه داوطلبان متقاضی ثبتنام و شركت در سی و یكمین آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (Tolimo:E-A2007) میرساند:
• سی و یكمین آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (Tolimo:E-A2007) راس ساعت 9 صبح روز جمعه 23/6/86 بطور همزمان در 7 شهرستان مختلف كشور شامل شهرستانهای اصفهان، بابل، تبریز، تهران، شیراز، كرمان و مشهد برگزار خواهد شد.
• كارت ورود به جلسه و برگ راهنمای شركت در آزمون در روز پنج شنبه 22/6/86 با توجه به استان محل اقامت داوطلبان در حوزههای توزیع كارت به شرح جدول ذیل از ساعت 8 صبح الی 12 و از ساعت 14 الی 18 توزیع میگردد.

 
تاریخ و نحوه ثبت ‌نام اینترنتی سی و سومین آزمون زبان ان فرستادن به ایمیل

سازمان سنجش آموزش كشور بدینوسیله به اطلاع میرساند كه به منظور ایجاد زمینه و توسعه زبانآموزی در كشور و فراهم آوردن امكانات سنجش توانایی دانش زبانی دانشآموزان، دانشجویان و دانشآموختگان، سی و سومین آزمون زبان انگلیسی پیشرفته(Tolimo:E-A2008)توسط این سازمان برگزار میشود

 
تاریخ‌، محل‌ و نحوه‌ توزیع‌ كارت‌ سی و سومین آزمون ز فرستادن به ایمیل

بدین وسیله به اطلاع كلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شركت در سی و سومین آزمون زبان انگلیسی پیشرفته
(Tolimo:E-A2008)می رساند :
• سیوسومین آزمون زبان انگلیسیپیشرفته (Tolimo: E-A2008)راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 16/12/86 بطور همزمان در8 شهرستان مختلف كشور شامل شهرستانهای اصفهان ، بابل ، تبریز، تهران ، شیراز، كرمان، رشت و مشهد برگزار خواهد شد.
• كارت ورود به جلسه و برگ راهنمای شركت در آزمون در روز چهارشنبه 15/12/86 باتوجه به استان محل اقامت داوطلبان در حوزه های توزیع كارت به شرح جدول ذیل از ساعت 8 صبح الی 12 و از ساعت 14 الی 18 توزیع می گردد.

 
تاریخ‌، محل‌ و نحوه‌ توزیع‌ كارت‌ سی و چهارمین آزمون فرستادن به ایمیل
بدین وسیله به اطلاع كلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شركت در سی و چهارمین آزمون زبان انگلیسی پیشرفته (Tolimo:E-A2008 ) می رساند :
1-سیوچهارمین آزمون زبان انگلیسیپیشرفته (Tolimo: E-A2008) راس ساعت 9 صبح روز جمعه 8/6/87 بطور همزمان در8 شهرستان مختلف كشور شامل شهرستانهای اصفهان ، بابل ، تبریز، تهران ، شیراز، كرمان، رشت و مشهد برگزار خواهد شد.
2- كارت ورود به جلسه و برگ راهنمای شركت در آزمون در روزپنج شنبه 7/6/87 باتوجه به استان محل اقامت داوطلبان در حوزه های توزیع كارت به شرح جدول ذیل از ساعت 8 صبح الی 12 و از ساعت 14 الی 18 توزیع می گردد.

 
زمان توزیع كارنامه آزمون نوبت دهم اعلام شد (SUBJECT) GRE فرستادن به ایمیل

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شركتكننده در دهمین دوره آزمون GRE (اختصاصی) تاریخ برگزاری آزمون 12/8/86 بوده است میرساند

 
زمان توزیع كارت ورود به جلسه آزمون GRE "GENERAL " نوبت نهم اعل فرستادن به ایمیل

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شركتكننده در نهمین دوره آزمون GRE (عمومی) زمان برگزاری آزمون شنبه 13/11/86 میرساند

 
زمان ثبت‌نام و شركت در آزمون (SUBJECT) GRE نوبت یازدهم اعلام فرستادن به ایمیل

بدینوسیله به اطلاع آندسته از داوطلبان متقاضی ثبت نام و شركت در آزمون میرساند ثبتنام داوطلبان از روز سه شنبه مورخ 16/11/86 شروع و در روز یكشنبه مورخ 30/11/86 به اتمام خواهد رسید (به مدت 15 روز) لذا متقاضیان لازم است با به همراه داشتن مدارك مورد نیاز به شرح ذیل «شخصاً» از ساعت 8 صبح الی 16 جهت ثبت نام به آدرس تهران – خیابان استاد نجات الهی نرسیده به خیابان كریم خان زند كوچه شهید امانی واحد ارتباطات مردمی قسمت TOEFL مراجعه نمایند.

 
زمان توزیع كارنامه آزمون'GENERAL' GRE نوبت نهم اعلام شد فرستادن به ایمیل

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شركتكننده در نهمین دوره آزمون GRE (عمومی) كه تاریخ برگزاری آزمون آنها 13/11/86 بوده است میرساند:

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 3

فهرست اصلی

نرم افزار ، كتاب

ما 67 مهمان آنلاین داریم

كلیپ های ویدیویی


Powerd by Okhdar.net

Copyright 2007 © kip.ir All Rights Reserved